WAT DOEN WE?

Voor wie?

 

We werken met kinderen, jongeren en volwassenen zowel individuen, koppels als gezinnen.

 

Hoe?

 

Jan werkt met kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 0 tot 25 jaar, die samen met hun omgeving beter willen leren omgaan met ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblemen, depressie, angst of psychose. Hij werkt in dialoog met de cliënt en de omgeving met behulp van verbale en non-verbale technieken geïnspireerd op oplossingsgericht werken en hypnotherapie. De diagnostische achtergrond en kennis van Jan helpt om aan te sluiten bij  het groeiproces van cliënten.

 

Katrien werkt met jongeren en volwassenen die worstelen met hun identiteit en autonomie en met koppels die willen werken aan hun relatie. ze werkt samen in dialoog en krachtgericht. Daarbij gebruikt ze verbale én non-verbale communicatie. Creatieve technieken komen aan bod, geïnspireerd op beeldende en dramatherapie. Ze werkt concreet en houdt de evolutie in het oog.

 

Waar?

 

Onze sessies gaan door in de praktijkruimte en ook op andere plekken bv. in de natuur, op voor jou betekenisvolle plaatsen of via videobellen.

 

Praktisch?

 

Bel ons op 03 236 89 88 en we maken een afspraak in de nabije toekomst. Het eerste gesprek is een kennismaking zodat je kan kiezen welke hulp bij jou past. Op de weg die we daarna bewandelen ben jij de gids. Je bepaalt zelf de frequentie van de afspraken. De therapie stopt als jij er klaar voor bent.

Samen met jou overleggen we met de verwijzer, de huisarts en belangrijke mensen uit je netwerk.

Katrien vraagt 60 € per sessie. Katrien heeft momenteel een aanmeldingsstop.

Jan is geconventioneerd: Jan werkt gratis voor kinderen en jongeren tot en met 23 jaar; boven die leeftijd betaal je 11 € of bij verhoogde tegemoetkoming 4 €.   Momenteel is er bij Jan een aanmeldingsstop.